Tomatis® metoda je obrazovni program i ne smatra se medicinskim tretmanom niti sredstvom za postavljanje medicinske dijagnoze. Sadržaj na ovoj web stranici služi samo u informativne svrhe. Ne treba ga smatrati niti zamjenom za medicinski savjet.

Pažnja
Pažnja je sposobnost odabira i održavanja u svijesti vanjskog događaja ili misli. Odgovara općem stanju uzbuđenja i budnosti koje omogućuje živčanom sustavu da bude prijemčiv za bilo koji oblik informacija koji dopire do njega. Poteškoće s pažnjom zabrinjavat će djecu ili odrasle koji se ne mogu koncentrirati na dovoljno dugo razdoblje posla koji treba obaviti, čak i ako zahtijeva malo intelektualnog napora i rutinski je ili poznat (npr. ponavljanje ili prepisivanje).

Poseban modalitet pažnje je sposobnost da se može podijeliti pozornost između više izvora informacija ili zadataka. Ovaj modalitet pažnje je kognitivno vrlo skup. Kada ne uspije, to može biti izvor poteškoća i znatne patnje za dijete u školskoj situaciji.

Uz opće djelovanje cerebralne stimulacije (poznato kao kortikalno uzbuđenje), Tomatis® metoda može imati vrlo pozitivan učinak na selektivnu pozornost. Doista, Tomatis® metoda oslanja se na elektronički Gating® sustav koji uzrokuje zvučni kontrast, čiji učinak neprestano i prirodno iznenađuje mozak.

Cilj je pomoći mozgu da razvije mehanizme za automatsko otkrivanje promjena. Nakon što se ti mehanizmi asimiliraju, pojedinac može lakše odabrati relevantne informacije i odlučiti odbaciti ili razlikovati popratne događaje.

Iz tog razloga, Tomatis® metoda je komplementaran pristup za podršku djeci i odraslima s poremećajem pažnje sa ili bez hiperaktivnosti (ADD/ADHD).

Učenje
Učiti znači stjecati znanje podukom ili učenjem. Bilo da učimo iz imitacije, ponavljanja, kreativnosti, neuspjeha ili nagrade, mozak uključuje nove informacije mijenjajući se i usavršavajući kako bi radio učinkovitije. Sposobnost mozga da se prilagodi novim informacijama razlog je zašto naši odgovori mogu postati točniji, neposredniji i intuitivniji – uz odgovarajuću obuku, naravno.

Metoda Tomatis® koristi zvučne kontraste osmišljene kako bi prirodno iznenadile mozak i ojačale njegovu sposobnost otkrivanja i analize promjena. To je program učenja koji trenira mozak da obrati pozornost na nove vanjske događaje, integrira te događaje i naposljetku poboljša kognitivne vještine. Iz tih razloga, primjena Tomatis® metode je korisna u akademskim okruženjima i trenutno se nudi u stotinama javnih i privatnih škola, kao dodatak tradicionalnom kurikulumu.

Za pojedince s poteškoćama u učenju ili razlikama koje nisu povezane s inteligencijom, Tomatis® metoda uspostavlja kompenzacijske putove u mozgu koji zaobilaze te izazove, poboljšavajući funkciju na različite načine. Na primjer, u slučaju govornih ili jezičnih poteškoća, Tomatis® metoda olakšava dekodiranje zvukova i poboljšava tečnost govora, što može biti neprocjenjiva podrška tradicionalnoj logopedskoj terapiji.

Glas i jezik
Glas
Sposobnost komunikacije glasom ovisi o točnoj percepciji i analizi zvuka. Dobra verbalizacija zahtijeva dobro samoslušanje: slušanje vlastitog glasa kako bi se procijenila njegova kvaliteta, intenzitet i točnost.

Zvuk našeg glasa uglavnom se prenosi do uha vibracijom kostiju naše lubanje, procesom koji se naziva koštana kondukcija. Alternativno, kada zvučni valovi u zraku uđu u naše uši, to se naziva zračna kondukcija. Zvuk zatim analizira mozak, koji usmjerava odgovor glasom. Između ušiju, mozga i glasa dolazi do stalne razmjene informacija. Ova slušna povratna petlja ponekad je poremećena—obično zbog kognitivnih ili emocionalnih razloga—što dovodi do kvara u slušanju, a na kraju iu verbalizaciji. Ovaj kvar može utjecati na ritam, ton ili intenzitet naših vokalnih produkcija.

Ugrožena slušna povratna sprega može rezultirati nevoljkošću osobe da komunicira, poteškoćama u govoru, nedostatkom tečnosti u govoru, nedostatkom točnosti i preciznosti verbalizacije, gubitkom kontrole intenziteta (glasnoće) i drugim izazovima.

Aktivnim vježbanjem petlje slušne povratne sprege zračnom i koštanom provodljivošću, Tomatis® metoda obnavlja vezu koja povezuje uho, mozak i glas, vraćajući tako našu sposobnost da govorimo na djelotvoran i učinkovit način.

Jezik
Poboljšanjem odnosa između uha, mozga i glasa, Tomatis® metoda također pomaže osobama s jezičnim vještinama. Važan temelj za učenje jezika je fonološka svijest. Fonološka svijest je naša sposobnost da prepoznamo i manipuliramo glasovima koji se koriste u jeziku. Zvukovi jezika uključuju složeni sustav izgovora, brzine, ritma i tona. Nekima je svladavanje takvih aspekata jezika izazovno i ponekad se odvija sporije od njihovih vršnjaka.

Podučavanje fonološke svijesti ključno je za učenje jezika i postoji način da se ovaj proces učini učinkovitijim. Trenirajući mozak kroz zračnu i koštanu provodljivost, Tomatis® metoda potiče poboljšanu percepciju temeljnih glasova jezika, što učvršćuje temelje za daljnje učenje jezika.