VoiceToys

Jedinstvena platforma terapeutskih uređaja namenjenih prvenstveno pacijentima sa problemima u razvoju govora i drugim razvojnim poremećajima.
Četiri bežična sistema, kontrolisana mobilnom aplikacijom.
Dizajnirani u Srbiji, u timu iskusnih terapeuta i vrhunskih inženjera.
Kvalitetni, praktični, modularni, otvoreni za dalji razvoj.
Deca i terapeuti ih obožavaju.