PROMOTIVNA IZLOŽBA OPREME ZA SENZORNU INTEGRACIJU I ASISTIVNE TEHNOLOGIJE

Naš izložbeni štand na lokaciji Sarajevo, hotel Hollywood, datum održavanja seminara 02.12. i 03.12.2023god.

BILA NAM JE ČAST I ZADOVOLJSTVO BITI DIO OVE PRIČE.