Uspješno održana promocija priručniika “Poremećaj iz spektra autizma. Od čega početi?”

Zahvaljujemo se autorima ovog jako značajnog djela, Bojan Radić, Amela Sivro, Tatjana Badrov i Zoran Radić, koje će sigurno biti od velike pomoći stručnjacima u praktičnom radu sa djecom teskoćama u razvoju, kao i roditeljima djece koji su jako bitan fakrot na putu uspjeha rada sa djetetom.

Hvala svima koji su bili prisutni.

Ponosni smo i sretni da u Bosni i Hercegovini imamo stručnjake koji rade po svjetskim standardima i postižu značajne rezultate u radu sa našom djecom.

Mjesto i vrijeme promocije: Tešanj, 07.06.2023god.