Mali dvorac u plastičnoj ambalaži 3+

Vještine fine motorike su vještine koje zahtjevaju preciznost, kao na primjer uzimanje predmeta između kažiprsta i palca, korišćenje prstića da se predmet okrene.
Logička inteligencija je sposobnost da se napravi veza između dijelova. Igračke kao što su slagalice, kocke i sl. učvršćuju djetetovo logično razmišljanje. Ovde spadaju slagalice, kocke i igračke koje zahtjevaju ponavljanje postupaka.