Magnetna slova-English-engleska 60 3,5+

Slova English-engleska 60 komada sa magnetom na poleđini u plastičnoj ambalaži