Lavirint za nogu sa staklenim kuglicama

Sa lavirintom za nogu se poboljšavaju vještine balansiranja.

Kuglice se vode po stazi a cilj je da se utjeraju u rupu na sredini.