Krokodil grafomotorička vodilica 3+

‚‚Preporučeno je za uzrast 3+ godina, a idealna je za djecu koja nepravilno drže olovku, imaju problem sa finom motorikom, pokazinim gestom i/ili se brzo zamaraju prilikom crtanja/pisanja. 🌟Prilikom igre bitno je poštovati par pravila: 🍀Započinjati niz sa lijeva na desno (jer pisanje u našem jeziku ide s lijeva na desno),
🍀Završavati zadatak na lijevoj strani (sprovesti kuglicu s lijeva na desno i nazad, kako bi sam niz imao početak i kraj),
🍀Držati kuglicu sa tri prsta na početku – kažiprst, palac i srednji prst, jer ta tri prsta korstimo za držanje olovke (kasnije možete praviti varijacije pa sprovoditi kuglicu sa dva prsta i tako vježbati hvat ili sprovoditi kuglicu sa različitim kombinacijama prstiju i palca – srednji prst i palac, domali prst i palac, mali prst i palac, kako bi jačali mišiće i manipulativnu spretnost.‚‚ Marija Končar -pitajtedefektologa.com