Ključ i brava 3+

Ključ treba da se progura kroz otvore kuće – tako da se letvice na ključu ne zakače za otvore  na kućici.