Igra sa Brojevima I. 5+

Igre sa pravilima zauzimaju značajno mjesto u predškolskom periodu jer uče djecu da sačekaju svoj red razvijaju strategije, koncentraciju  i sposobnost predviđenja. Ova igra pruža mogućnost kombinovanja različitih zadataka.