EnimalZ – Miz Huhu (sova)

EnimalZ su lutke koje pričaju priče. Svaka igračka je unikatnog tipa, pravi se od recikliranog tekstila. Trudimo se da što više smanjimo štetan uticaj otpadnog tekstila na okolinu time što igračke pravimo od tekstila koji je recikliran za ove potrebe (bezbjedan za djecu), kao i da se u procesu izrade igračaka i ambalaže obezbjede radna mjesta za ranjive grupe.