Didaktičko drvo-Drvo u boji 3+

Na drvenom štapu su naslagani isečeni oblici-koji ,kad se pravilno sastave -dobija  se oblik krug.