Didaktičke Perle u Boji -velike 3+

Didaktičke perle pomažu djetetu da nauči pojam broja i brojevnog niza. Uz pomoć pločica  na koje su ispisane cifre djeca uče da se broj elemenata može izraziti i ciframa od 1-5.