Treća međunarodna konferencija “Multidisciplinarni pristupi u edukaciji i rehabilitaciji” u Sarajevu

Počašćeni smo što smo imali priliku biti dio konferencije koja se održala u Sarajevu od 18-20.09., na kojoj smo predstavili asortiman asistivne opreme, didaktičkog materijala, opreme za senzorne sobe, opreme za škole i vrtiće, posebne didaktičke opreme, Play Attention.

Oprema se koristi s ciljem poboljšanja cjelokupnog života, edukacije i rehabilitacije njenih korisnika.

Organizator: Udruženje defektologa, edukatora-rehabilitatora “STOL” i Pedagoški fakultet Univerziteta u Sarajevu