ŠTAPIĆI ZA SERIJACIJU

50,00 KM

1 na stanju

Šifra artikla: K2100 Kategorija: Product ID: 1255

OPIS

Zadatak za procenu serijacije

Serijacija se procjenjuje zadatkom u kome se od djeteta očekuje da, na osnovu principa povezanosti, asimetričnosti i tranzitivnosti  (ako je A>B, a B>C onda je A>C), poreda štapiće u rastući niz.Za procjenu se koristi 10 štapića (kod mlađe i djece sa intelektualnom poteškoćama pet štapića, svaki drugi iz grupe) različite dužine.            Način izvođenja  Ispitivač daje nalog: „Poredaj ove štapiće po dužini, od najkraćeg do najdužeg.” Kada djete uspješno fomira niz, ispitivač izdvaja tri štapića i kaže djetetu: „Vrati ove štapiće tamo gdje su bili. ”Postignuće na zadatku serijacije se distribuira na tri nivoa: nivo I ‒ odsustvo serijacije (djete ne razumije zadatak i igra se štapićima), empirijska serijacija ‒ nivo II (djete formira niz putem pokušaja i pogreške, poredeći međusobno dužinu svakog štapića, ali ne uspjeva da interkalira/umetne štapiće bez narušavanja opšte konfiguracije) i operativna serijacija ‒ nivo III (uspješno formira niz i interkalira štapiće). Većina djece tipičnog razvoja ovladava serijacijom na operativnom nivou oko sedme godine života