ŠTAPIĆI ZA KONZERVACIJU

50,00 KM

1 na stanju

Šifra artikla: K2101 Kategorija: Product ID: 1257

OPIS

Zadatak za procenu konzervacije dužine

Konzervacija dužine se procjenjuje zadatkom koji se se sastoji iz četiri štapića, od kojih su dva iste dužine.

Način izvođenja:

Djetetu se daje četiri štapića sa nalogom: „Izdvoji štapiće koji su iste dužine.” Izdvojeni štapići se postavljaju u paralelan položaj i od djeteta se zahtjeva da potvrdi njihovu istovjetnost. Zatim se jedan od štapića pomjeri u stranu i djetetu postavlja pitanje: ,,Da li su ova dva štapića iste dužine ili je jedan od njih duži?”. Ako djete potvrdi istovjetnost dužine, postavlja mu se pitanje: ,,Zašto je isto?” Odgovori se mogu svrstati u jednu od tri kategorije: odsustvo reverzibilnosti ‒ nivo I), prelazni nivo ‒ nivo II (djete se koleba i menja mišljenje) i operativni nivo ‒ nivo III, na kome djete potvrđuje istovjetnost dužine bez obzira na promjene   Ako djete potvrdi istovjetnost dužine, zahtjeva se da obrazloži svoj odgovor. Odgovori djeteta se mogu vrjednovati kao nedostatak obrazloženja (kada potvrđuje identitet, ali ne zna da kaže na osnovu čega je to zaključilo), empirijska reverzibilnost (kada kaže da se pomjereni štapić može ponovo vratiti u prethodni položaj), reverzibilnost na osnovu kompenzacije relacija (poređenje metrijskih karakteristika: ,,štapići su iste dužine jer jedan zauzima više prostora na jednoj, a drugi na drugoj strani“) ili reverzibilnost zasnovana na identitetu (ništa nije dodato ni oduzeto).

Konzervaciju dužine većina djece tipičnog razvoja usvaja oko desete godine života.