Kaktus za Balansiranje 4+

Kaktus za balansiranje igru igraju dva ili više igrača; igra pomaže u jačanju ravnoteže, i koncentracije
Cilj je da se svaki dio kaktusa tako stavi i skine, da se kaktus ne raspadne.