STIK TEST

55,00 KM

2 na stanju

Kategorija: Product ID: 1259

OPIS

Stik test  služi za procjenu vizuokonstruktivnih sposobnosti. Sastoji se iz dva subtesta, od kojih je prvi rekonstrukcija prema modelu, a drugi rekonstrukcija modela sa rotacijom. Svaki subtest sadrži po deset zadataka. Testovni materijal čini osam identičnih štapića (četiri koja koristi ispitivač i četiri za ispitanika) čiji su vrhovi obojeni drugom bojom, tako da podsjećaju na palidrvca. Da bi ispitanik razumjeo šta se od njega očekuje, najprije se daje zadatak za vježbu. Tokom prvog subtesta, ispitivač i ispitanik sjede jedan pored drugog, a u drugom, kojim se ispituje rotacija elemenata u prostoru, jedno naspram drugog. Ispitivač u oba subtesta štapićima konstruiše različite modele, koje ispitanik treba da  reprodukuje. Drugi subtest takođe počinje zadatkom za vježbu, pri čemu ispitivač daje nalog da model bude okrenut ka ispitaniku kao što je ispitivačev model okrenut ka ispitivaču