Geometrijski parovi 4+

‚‚Geometrijski parovi – namjena ove igračke je upoznavanje osnovnih oblika (krug, trougao, kvadrat). Dijete treba da umetne dio koji nedostaje (krug, trougao ili kvadrat) kako bi se dobio pravi oblik. Kada dobije određeni oblik, dijete treba da ga imenuje, a zatim da kaže od kojih boja se sastoji.Ova igračka pomaže učenju osnovnih oblika, kao i njihovo prepoznavanje i imenovanje, učenju boja, razvoju fine motorike, koordinacije oko-ruka, vizuelne percepcije.‚‚ LECČ „Čabarkapa“