Domine u Drvenoj Kutiji – Domaće Životinje 3,5+

Taj igrač pobjeđuje kome prvo nestanu domine,
ostali igrači mogu nastaviti igru-dok i zadnjem
igraču nestanu sve domine.