Drvene igračke nastoje da inspirišu kreativnu i maštovitu igru. One omogućavaju djeci da se uključe u misaone igre razvijajući kognitivne sposobnosti i vještine rješavanja problema koje će ih voditi do kraja života. Kada se dijete igra jednostavnom, drvenom igračkom njegovo okruženje je tiho i mirno i ono je zauzeto stvarajući i “izmišljajući” igru.

To znači i da dijete mora fizički da bude u intereakciji sa igračkom; ne postoji dugme koje će da pritisne pa će ono da sjedi i gleda sta igračka radi. Dijete mora ručno da gurne, povuče, okrene ili sastavi dijelove drvene igračke. To vodi aktivnijem umu.